Outi Haapakangas

Työnohjaaja, työyhteisösovittelija

Sosiaalipedagogina ja dialogiseen ohjaustapaan (erityisesti avoimeen dialogiin) hurahtaneena intohimoni on auttaa asiakkaitani loistamaan ja löytämään itsestään voimavaroja itsensä näköiseen elämään – myös työelämän konteksteissa. Viimeisen 5 vuoden aikana olen tehnyt eri yhteyksissä paljon mm. osaamisen sanoittamiseen liittyvää työskentelyä, sekä työelämässä olevien että työnhakijoiden kanssa.

Dialogisuus ja restoratiivisuus – toisin sanoen yhdessä ymmärtäminen ja oppiminen sekä kohtaaminen ja kuunteleminen – ovat työskentelyotteeni kulmakiviä. Ammennan vahvasti myös seikkailukasvatustaustani – enää en seikkailuta sinällään, mutta mm. seikkailukasvatusfilosofiassa on paljon sellaista, mitä hyödynnän edelleen.

Olen puhunut viimeiset 15 vuotta ennen kaikkea työn vaikuttavuudesta sekä valmennuksellisesta työotteesta – nykyään ilokseni nämä teemat ovat nousseet pintaan yleisemmälläkin tasolla. Pidän yleisesti asiakkaiden toimijuutta tukevaa ohjaustyöskentelyä sekä ennaltaehkäisevää työotetta erityisen tärkeinä. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä käsittelemään erilaisia itsellä mielessä pyöriviä teemoja, oli se sitten vaikka työnohjaukseen liittyvää tai työyhteisösovittelua kaipaavaa asiaa!

Pidän arvossa aitoutta, kunnioittavaa kohtaamista sekä eettisesti ja arvojen mukaan toimimista.

Pystyn tarvittaessa mm. arvioimaan ja auttamaan asiakkaitani sanoittamaan osaamista, soveltuvuutta, toimintakykyä ja psyykkistä vointia. Asiakaslähtöinen kehittämistyö ja yhteistyön mahdollistaminen ovat lähellä sydäntäni. Olen vuosien saatossa toiminut paljon erilaisissa rajapintatyörooleissa, joissa on oppinut paitsi hahmottamaan asioita moninäkökulmaisesti, myös saanut käsitystä erilaisten organisaatioiden toimintatavoista ja yleisesti kohtuullisen kokonaisvaltaista ymmärrystä.

Koulutus

YTM/sosiaalipedagogi (sosiaalityöntekijän pätevyys), Dialoginen/voimavarakeskeinen työnohjaaja, Restoratiivinen työyhteisösovittelija, AmO, Kriisityöntekijä (TENTS EU), Työterveyshuollon asiantuntija (työkyky), NLP Practitioner, Erätauko-keskustelujen vetäjä. Lisäksi vino pino mm. erilaisia seikkailukasvatukseen ja ohjaustyöhön liittyviä koulutuksia.

Työkokemus: Ohjaamistyön, kouluttaja- ja koordinointityökokemusta mm. työnohjaajana, ammatillisen kuntoutuksen kouluttajana, lastensuojelun vapaaehtoistyön vastaavana työntekijänä, työelämäsisällöistä, osaamisen sanoittamisesta, lastensuojelussa erityisesti rajapintatyörooleissa sekä kansainvälisestä nuorisotyöstä. Kokemusta niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyn ohjaamisesta, alakoululaisista eläkeikäisiin, painottuen työikäisiin ja nuoriin. Yrittäjänä vuodesta 2020, osuuskuntayrittäjänä Vokomotiivissa keväästä 2022.

Erityisosaaminen

Ihmisten kohtaaminen; (avoimeen) dialogiin ja yhdessä oppimiseen tukeminen, reflektointiin ohjaaminen, tunnetyöskentely, vaikeiden asioiden työstäminen, toimijuuden tukeminen, lempeä haastaminen. Osaamisen sanoittaminen.

Koulutus- ja ohjauskielet

Suomi ja englanti

Voit tutustua osaamiseeni ja kokemukseeni myös LinkedIn-profiilissani https://www.linkedin.com/in/outihaapakangas/