Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste Vokomotiivi osk

Rekisterinpitäjä

Nimi: Vokomotiivi osk (2772103-5)
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Terhi Meriläinen, hallituksen puheenjohtaja

Rekisterin nimi

Vokomotiivi osk:n asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Myynti, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Tällaisia tietoja ovat muun muassa:

Yrityksen nimi, henkilön nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet.
Asiakkaaseen liittyvät muistiinpanot ja toimenpiteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Asiakastietoa kerätään verkkosivuilla, tilaisuuksissa ja kontaktoinneilla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle tai EU:n alueen ulkopuolelle. Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella, esim. kansainvälisten palveluntarjoajien kuten Googlen palveluissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käyttävät vain ne, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. Tiedot suojataan ulkopuolisilta.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä luotettavasti. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus korjata, täydentää ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.

Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Tällaiset muutokset saattavat tulla ajankohtaisiksi muun muassa lainsäädännön muuttuessa tai toimintatapojemme tarkentuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.