Ääni- ja puhevalmennus

Ääni- ja puhevalmennus

Asiantuntijan ääni

Kun kaikilla on asiaa, huomion saa se, jota on miellyttävää kuunnella. Meillä on sinulle hyviä uutisia: jokainen voi harjoittaa ääntään. Kun äänesi toimii hyvin, puhut tarvittaessa pitkään rasittumatta. Sanomaasi jaksetaan kuunnella ja viestisi menee perille.

Äänellä voi myös leikitellä, ääneensä voi etsiä lisää ilmaisuvoimaa, äänellään voi olla myös joku toinen. Valmennamme puhetta ja ääntä myös luovin menetelmin ja taidelähtöisesti. Opastamme ääninäyttelemisen saloihin ja ohjaamme käyttämään ääntä monimuotoisella ja ilmaisuvoimaisella tavalla.

Tarjoamme sekä yksilö- että ryhmävalmennuksia

Vaivaton ja vakuuttava puheääni

Liian usein kuulijat poistuvat hyvänkin asian ääreltä, koska kokevat puhujan äänen tai puhetyylin vaikeaksi kuunnella. Hyvä äänenkäyttö on asiakaslähtöistä viestintää ja kädenojennus kuulijalle.

Kun äänesi toimii hyvin, puhut vaivattomasti koko päivän. Sanomaasi jaksetaan kuunnella ja viestisi menee perille. Koulutuksessa opit, miten ääni muodostuu ja miten voit vaikuttaa siihen. Teemme helppoja äänenavaus- ja lämmittelyharjoituksia ja löydämme eri tilanteisiin parhaiten sopivia äänenkäyttötapoja.

Puhetyöntekijän äänitreeni

Äänitreenin tavoitteena on työhyvinvoinnin kohentaminen, ammattitaidon vahvistaminen sekä kokemus oman toimintakyvyn lisääntymisestä. Koulutuksessa pureudutaan seuraaviin kysymyksiin: Miten muodostan äänen vaivattomasti? Miten saan ääneni kestämään koko päivän, entä vuoden ajan? Miten saan ääneni kantamaan isollekin ryhmälle kuulostamatta vihaiselta? Miten huolehdin äänestäni?

Käytämme äänitreenissämme helposti omaksuttavia käytännön harjoituksia, jotka istuvat helposti arkeen. Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa eri tilanteisiin parhaiten sopivia äänenkäyttötapoja. 

Oman äänen löytäminen

Kolmen tapaamiskerran kokonaisuus, joka alkaa asiakkaan äänenkäytön haasteita kartoittavalla haastattelulla. Haastattelun pohjalta suunnitellaan kokonaisuus, jonka aikana osallistuja saa käyttöönsä kouluttajan koko osaamiskirjon niin esiintymisen, äänenkäytön kuin joogankin osa-alueilta. Kyseessä on ohjaajan ja asiakkaan yhteinen prosessi, jossa asiakas ei ole toiminnan kohde, vaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, yhteisessä äänessä ja vaikkapa haastavien äänenkäytön tilanteiden uudelleen elämisessä turvallisessa ympäristössä.

Luova äänenkäyttö

Ääni-ilmaisun työpaja

Ääni-ilmaisun työpajassa pääset kokeilemaan erilaisia äänen variaatioita ja leikittelemään esimerkiksi erilaisilla puhetavoilla. Vaikka kokeiltavat äänet voivat olla erikoisia tai villejäkin, valmentajat huolehtivat osallistujien ääniergonomiasta ja antavat vinkkejä kestävään äänentuottoon. Koulutus on mahdollista järjestää lähi- tai etätapaamisena. Sopii myös tykypäivän aktiviteetiksi!

Ääninäytteleminen

Haluatko oppia tulkitsemaan äänelläsi monipuolisesti erilaisia tekstejä? Ääninäyttelemisen tunneilla tutustumme erilaisiin ääninäyttelemisen tyylilajeihin asiatekstistä mainostekstiin ja runoista animaatioiden dubbaukseen. Ääninäytteleminen on hauska tapa tutustua erilaisiin puoliin itsessäsi ja äänessäsi. Treenaamme myös esittelyäänitteen tekoa ääninäyttelijän työnhakutilanteita varten.

Lauluopetus

Tuntuuko ettet laula omalla äänelläsi? Jännittääkö laulaminen? Laulutunneillamme kohtaat oman äänesi ja annat sen johdattaa. Laulun kautta on mahdollista ilmaista itseään täydesti. Lauluopetuksessamme fokus ei ole täydellisessä äänessä, vaan vapaassa ja kokonaisvaltaisessa äänenkäytössä ja tekstin tulkinnassa. Laulaminen tuottaa mielihyvää ja antaa sävelet tunteille. Vokomotiivin laulutunneilla improvisoidaan ja eletään musiikkia läsnäolevina ja omaan ääneen ja sen mahdollisuuksiin tutustuen.

Kysy lisää koulutuksistamme

Räätälöimme mielellämme juuri tarpeeseesi sopivan paketin.