Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on mahdollisuus jäsentää työhön liittyviä asioita ja ajatuksia työyhteisön ulkopuolisen työnohjaajan kanssa. Moni työnohjattava kuvaa työnohjausta paikkana, jossa voi rauhassa ja luottamuksellisesti ”puhaltaa ulos” asioita, joita työyhteisössä ei voi sanoa ääneen esimerkiksi työroolin vuoksi.

Työnohjaus on erityisesti oman työn, työyhteisön ja oman työroolin sekä mm. niiden nostattamien tunteiden ja ristiriitojen tutkailemista yhdessä. Työnohjaaja pitää huolta prosessista ja tapaamisten psykologisesta turvallisuudesta. Työnohjausprosessi on aina tavoitteellista toimintaa ja tavoite määritellään yhdessä prosessin alkaessa. Työnohjauksen kautta työn tekemisen tapoja tulee kehitettyä, vaikka tavoitteena olisikin jotakin muuta, esim. työssä jaksamiseen liittyviä teemoja.

Vokomotiivin työnohjaus on dialogista työnohjausta. Työnohjauksissa tarkastelemme myös, miten puhumme erilaisista asioista työyhteisössä. Dialogisen työnohjausprosessin myötä myös työyhteisön keskinäisen puhumisen tapa muuttuu usein rakentavammaksi ja avoimemmaksi sekä aidosti toisia paremmin kuuntelevaksi. Tämä lisää työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Tarvitsetko apua työelämän haastetilanteisiin?

Ota yhteyttä, räätälöimme mielellämme juuri tarpeeseesi sopivan paketin.