Terhi Meriläinen

”Viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta.” – Wiion I laki inhimillisestä viestinnästä. Tämä on mielestäni huojentava lähtökohta vuorovaikutuksen tarkasteluun: kaikilla itsestään tapahtuvilla, inhimillisillä prosesseilla on suunta kohti epäjärjestystä. Siksi voimme antaa itsellemme anteeksi, lopettaa täydellisyyden tavoittelun ja keskittyä toimimaan tarkoituksenmukaisesti viestinnän ja vuorovaikutuksen onnistumiseksi ja väärinymmärryksien minimoimiseksi.

Ihmisten välinen vuorovaikutus on minulle kokonaisvaltainen käsite, joka pitää sisällään niin puheviestinnän, kuuntelemisen kuin äänenkin. Kaikkia vuorovaikutuksen osa-alueita on mahdollista harjoitella ja kehittää. Kuka tahansa oppii hyväksi vuorovaikuttajaksi, vaikuttavaksi puhujaksi, rohkeaksi esiintyjäksi ja varmaksi äänenkäyttäjäksi. Harjoitellaan yhdessä!

Koulutus: FM, puheviestintä ja vokologia; draamapedagogi.

Erityisosaaminen: vaikuttava viestintä, suostuttelu, puheella vaikuttaminen, argumentaatio- ja väittelytaidot, video-cv ja oman osaamisen argumentointi, draamamenetelmät, ääni-ilmaisu, kuunnelma & audiofiktio.

Verkostoidutaanhan LinkedInissä!