Marja Skaffari

Näyttelijä, äänikouluttaja

Minulle äänenkäyttö on yhteyttä kehon, hengityksen, tunteen ja mielikuvituksen välillä.

Kun on jotakin sanottavaa ja joku, jolle haluat sanomasi kohdistaa, ollaan jo hyvää vauhtia matkalla itseilmaisuun. Tunne- ja mielikuvaharjoitukset auttavat ohittamaan mielen liiallisen kritiikin ja analyysin, vahvistavat luonnollista hengitystä ja mahdollistavat äänen vapaan käytön ja maadoittuneen kehoyhteyden.

Kuuntelu on olennainen osa vuorovaikutusta. Koulutuksissani haluan vahvistaa paitsi ryhmän keskinäistä kuuntelua, myös yksilön kykyä kuulla, mitä hänessä itsessään tapahtuu ja mitä oma keho haluaa. Emme ole vain puhuvia päitä. Ääniopetuksessani aktivoidaan keho päästä varpaisiin ja annetaan sen puhua.

Puheen lisäksi olen opettajana ja esiintyjänä kiinnostunut laulusta. Olen niin näyttelijänä kuin laulajanakin vahva tulkitsija ja autan myös muita laulajia välittämään sanomaansa kuulijoille.  Ääni ja kieli ovat minulle myös kiehtovaa materiaalia, jotka voi purkaa osiinsa. Niistä voi luoda uusia rytmisiä tai musiikillisia kokonaisuuksia improvisoimalla tai vaikkapa luuppikonetta käyttäen.

Esiinnyn laulaen ja puhuen, ohjaan esityksiä ja ryhmiä. Koulutan yksilöitä ja yhteisöjä.

Voit tutustua osaamiseeni ja kokemukseeni myös LinkedIn-profiilissani tai nettisivuillani.

Koulutus

Musiikkiteatterinäyttelijä Turun Taideakatemia 2002
Integraljoogaopettaja 2011
Kuntouttavan musiikkitoiminnan koulutus HAMK 2012
Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK Turun taideakatemia 2021
Useita äänen ja ääni-improvisaation työpajoja Puolassa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa.
Erityisosaaminen: läsnäolon taito, laulu, näyttelijäntyö, ääni-improvisaatio, liikeimprovisaatio, erityisryhmien osallistava ohjaus taidelähtöisin menetelmin (sirkus, teatteri, musiikki, liike, sanataide), jooga
Työkokemus: freelance-näyttelijä ja ohjaaja vuodesta 2002, Teatteri Venus, Höyhentämö, Todellisuuden tutkimuskeskus, Teatteri Telakka, Ahaa teatteri, Tampereen työväenteatteri.
Ikääntyneiden kulttuurikuntoutus vuodesta 2016. Erityisryhmien ohjauksia taidelähtöisin menetelmin vuodesta 2016.
Luovien menetelmien kouluttaja Tampereen kaupungin kotihoidon yksiköissä 2022.
Ääninäytteleminen ja Oman äänen löytäminen-koulutukset Ahjolan opistossa
Äänenkäytön opettajana Voionmaan opiston näyttelijäntyön opiskelijoille 2022.
Tekstilähtöinen näyttelijäntyö-koulutukset TREenitRy ja Länsi-Suomen opisto 2022.

Työkielet  

suomi, englanti, ruotsi