Trumpin eetos

Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisten aikaan ihmiset ympäri maailmaa ovat kuunnelleet korvat höröllään uuden presidentin lausuntoja. Yhdysvalloissa mielipide on jakautunut: toisten mielestä Donald Trump on kaivattu kansan puolestapuhuja, toisten mielestä härski populisti.

Retoriikassa kutsutaan eetokseksi sitä kuvaa, jonka kuulija mudostaa puhujasta tietyssä puhetilanteessa. Kuva rakentuu puhujan asiantuntijuuden ja luonteen sekä hänen yleisöä kohtaan osoittamansa asenteen perusteella. Eetos kertoo puhujan uskottavuudesta ja on siten yksi vaikuttamisen keinoista.

Vaikka eetos muodostuu esiintymisen aikana, siihen vaikuttavat kuulijan aiemmat käsitykset puhujasta, esimerkiksi puhujan tausta ja varhaisemmat sanomiset ja teot. Esiintyminen voi vahvistaa jo muodostunutta kuvaa tai sitten muuttaa sitä. Eetos ei siis ole yhdellä esiintymisellä ansaittu muuttumaton tila, vaan jatkumo, johon kaikki puhujan esiintymiset vaikuttavat.

Puhujan yleisö on tuskin koskaan yhtenäinen joukko, ja tämän takia eetoksia on puhujalla useampia. Sama puhuja voi olla toiselle sankari, toiselle tekopyhä juonittelija.

Trump esiintyi virkaanastujaisissaan samalla tyylillä kuin koko vaalikampanjansa ajan. Hän ei ottanut omakseen presidentin roolille ominaista, sovittelevaa ja hillittyä puhetapaa. The Washington Post uutisoi, että ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaispuheessa esiintyivät esimerkiksi sanat verilöyly, vuotaa verta ja hautakivi.

Trump kritisoi kovin sanoin edeltäjäänsä ja muita poliittisia vallanpitäjiä: he jaksavat valittaa, mutta eivät saa mitään aikaan. Virassaan aloittava presidentti lupasi, että hänen avullaan Amerikka saa takaisin työpaikkansa, rajansa, vaurautensa ja unelmansa.

Esiintymisellään Trump osoitti, ettei presidentin rooliin astuminen muovannut häntä joustavammaksi tai taivuttanut häntä kumartamaan auktoriteetteja. Pitäytymällä tyylilleen uskollisena hän teki näkyväksi etäisyyden itsensä ja kritisoimansa poliittisen eliitin välillä. Trump vahvisti siis esiintymisellä eetostaan niin kannattajiensa kuin vastustajiensa joukoissa.

Liike-elämässä tällainen eetos näyttää tuottaneen tulosta. Sitä hyödyntäen Trump on myös onnistunut vakuuttamaan äänestäjänsä. Mutta auttaako se häntä saavuttamaan ne kunnianhimoiset tavoitteet, jotka hän on asettanut presidenttikaudelleen? Kulloisenkin kuulijan ratkaistavaksi jää, vakuuttaako Trump.

Aito puhetaito

Aristoteles ymmärsi jo yli 300 vuotta ennen ajanlaskun alkua, että puhetaitoa kannattaa kehittää, mutta silti kaikki eivät ole vieläkään hoksanneet asian tärkeyttä. Puhumisen harjoittelua pidetään jotenkin hävettävänä: esimerkiksi poliitikoita, joiden tiedetään saaneen puheopetusta, ei pidetä ”aitoina”, sillä puhetapa mielletään osaksi luonnollisella tavalla kehittynyttä persoonallisuutta.

Mutta mikä sitten on aitoa ja luonnollista? Saman logiikan mukaan emme saa puuttua ulkonäköömme, ettei se muutu epäaidoksi. Annetaan siis karvojen kasvaa, luovutaan meikeistä ja pukeudutaan vaikka muovikasseihin, tai mitä nyt sattuu käden ulottuvilla olemaan! Kuntosalilla käyminen ja muu kehonmuokkaus; se vasta hävettävää onkin! Aito, luonnollinen ihminen antaa kehonsa muokkautua itsestään.

Vai voisiko sittenkin ajatella, että ihminen joka harjoittelee äänenkäyttöä, puheilmaisua ja vuorovaikutustaitoja, yksinkertaisesti hankkii keinoja ilmaista aitoja tunteitaan ja luonnollisia tarpeitaan, ja siten paremmat edellytykset muodostaa yhteyksiä muihin ihmisiin? Ja poliitikoihin palataksemme, äänenkäytön ja retoriikan taitajalla on selvä etumatka kilpailijoihinsa.

Etsitkö äänenkäytön, esiintymistaidon tai vuorovaikutuksen kouluttajaa?

Olemme kolme Tampereen yliopistosta valmistunutta puheen, äänenkäytön ja viestinnän maisteria. Perustimme juuri puheosuuskunta Vokomotiivin, mukavaa, että löysit meidät!

Ota siis rohkeasti yhteyttä:

Marjaan marja(a)vokomotiivi.fi – Äänenkäytön ja puheilmaisun kouluttaja. Vokologi, FM.

Ristoon  risto(a)vokomotiivi.fi  – Äänenkäytön ja esiintymisen kouluttaja. Vokologi, FM.

Terhiin terhi(a)vokomotiivi.fi – Vuorovaikutuksen, esiintymisen ja äänenkäytön kouluttaja. Puheviestinnän maisteri, vokologi, draamapedagogi.